Home (报头)
Accomodation (房间)
Facilities (供应)
Restaurant (茶康“餐厅)
Photo Gallery (图片)
Location / Contact Us (联络)
Travel (旅游)
   
วนอุทยานสันผาพญาไพร เป็นวนอุทยานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสูงประมาณ 1,500 ม.จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นตลอดปี อยู่บนสันดอยสูงใกล้บ้านอีก้อพญาไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทิดไทย 10 กม.
ดอยช้าง เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงและหมู่บ้านชาวเขา อยู่บนระดับความสูงประมาณ 1,500 ม. อากาศเย็นสบาย แบนดอยช้างมีแปลงวิจัยปลูกดอกไม้เมืองหนาวและกาแฟอาราบิกา มีโรงคั่วบด มีกาแฟคั่วบดส
ดอยผาตั้ง เป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ สังกัดกองทัพที่ 8 กองพล 93 และชาวเขาเผ่าม้ง และเย้า ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเทือกดอยผาหม่น
น้ำตกขุนกรณ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด ใน จ.เชียงราย ต้นน้ำตกอยู่ที่เทือกดอยช้าง และกำลังจะได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของ อช.ลำน้ำกก
 
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ภาคเหนือ


ชมวิวไร่ชาที่วนอุทยานสันผาพญาไพร ดู 1 ครั้ง


 วนอุทยานสันผาพญาไพร เป็นวนอุทยานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสูงประมาณ 1,500 ม.จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นตลอดปี อยู่บนสันดอยสูงใกล้บ้านอีก้อพญาไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทิดไทย 10 กม. 

- กางเต็นท์พักแรมบริเวณรอบสำนักงาน ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนน รพช. ตรงออกจากบ้านเทิดไทยผ่านสามแยกไปดอยหัวแม่คำไปอีก 9 กม.ผ่านด่านตรวจของ ตชด. วนอุทยานอยู่ซ้ายมือ 

สิ่งน่าสนใจ
ชมทิวทัศน์ บริเวณที่ทำการตั้งอยู่บนสันเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 ม. แวดล้อมด้วยไร่ชาพันธุ์ชิงชิง ที่ใช้ทำชาอู่หลง มีทิวทัศน์สวยงาม 

เดินป่าชมน้ำตก ห่างจากที่ทำการไปประมาณ 1 กม. มีเส้นทางเดินเท้าลัดเลาะลงไปในหุบเขา ผ่านไร่ชา ผ่านไร่ชา มีน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ยังไม่มีชื่อเรียก ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางไปเที่ยวชมได้
 
 
 
คงการ์เด้นท้วิวรีสอร์ท 134/12 หมู่3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel: 082-7628941 Tel:/FaX: 053-746899 E:mail: Konggardenview@gmail.com
@ Copyright 2013-2014 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com